Đối tác

Với KVB PRIME Partners, bạn nhận được không chỉ đơn thuần là một Tài khoản đối tác (Partner Account)

Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội hợp tác dành cho các cá nhân và tổ chức dựa trên nhu cầu của họ. Bạn có thể hợp tác với chúng tôi trong vai trò Nhà môi giới giới thiệu, White Label hoặc Quản lý quỹ. Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn, sản phẩm, tập huấn cũng như những hỗ trợ cần thiết để bạn có thể thành công và tăng cường cơ hội hợp tác bằng hệ thống công cụ và công nghệ giao dịch của chúng tôi.

Tại sao hợp tác với KVB PRIME?

KVB PRIME là một tổ chức có nhiều chức năng và vai trò kinh doanh, bao gồm nhà môi giới ngoại hối toàn cầu, nhà cung cấp thanh khoản, nhà cung cấp hệ thống giao dịch ngoại hối, nhà cung cấp dịch vụ cho nền tảng quản lý ngân quỹ của công ty và các tổ chức khác.

KVB PRIME
  • KVB PRIME Limited
  • KVB PRIME Global Limited

Trở thành đối tác của chúng tôi

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và người quản lý tiếp thị của chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi có thể để cung cấp hỗ trợ và dịch vụ.

Tên

Họ

Quốc gia/Khu vực

E-mail

Số điện thoại