PAMM LÀ GÌ?

PAMM là một hệ thống mà quỹ của các nhà đầu tư được kết nối với một tài khoản duy nhất do một nhà giao dịch quản lý. Người quản lý có thể quyết định đặt các lệnh giao dịch với quỹ từ các nhà đầu tư. Phần lãi/lỗ sẽ được chia Theo tỷ lệ cổ phần của mỗi người tham gia tương ứng với số tiền đầu tư.

Chia lời Theo tỷ lệ

Lợi nhuận cao hơn với lượng vốn lớn hơn

Điều kiện tùy chỉnh

Thiết lập Cắt lỗ, rủi ro, sản phẩm,… theo nhu cầu

Rút tiền dễ dàng

Gửi / Rút tiền vào ngày theo hợp đồng đã ký

An toàn quỹ

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt tại các ngân hàng uy tín.

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG PAMM

Vì sao chọn KVB PRIME ?

Spread cạnh tranh

Đòn bẩy linh hoạt

An toàn quỹ

Nạp rút nhanh chóng

Hơn 100+ sản phẩm

Đạt nhiều giải thưởng

*Giao dịch phái sinh tiềm ẩn rủi ro cao